×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

مشاهده بیشتر
چهارصد و شصت و دومین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

چهارصد و شصت و دومین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

چهارصد و شصت و یکمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

چهارصد و شصت و یکمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

چهارصد و شصتمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

چهارصد و شصتمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

برگزاری کارگاه آشنایی با فرآیند ارزشیابی فعالیت های پژوهشی برای رابطین مراکز تحقیقاتی

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

برگزاری کارگاه آشنایی با فرآیند ارزشیابی فعالیت های پژوهشی برای رابطین مراکز تحقیقاتی

مشاهده بیشتر

چهارصد و پنجاه و نهمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

چهارصد و پنجاه و نهمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

پرداخت حق التشویق مقالات

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

پرداخت حق التشویق مقالات

مشاهده بیشتر

هشتمین کنگره تخصصی و پنجمین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

هشتمین کنگره تخصصی و پنجمین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

مشاهده بیشتر

فرایند ثبت نام و ارسال آثار جشنواره رازی 1402

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

فرایند ثبت نام و ارسال آثار جشنواره رازی 1402

مشاهده بیشتر

تنظیمات قالب